Uitzeven kunstgras

Een ontgraven kunstgrasveld zeven. De stortkosten van grond met kunstgrasvezel zijn erg hoog. Daarom heeft onze klant ervoor gekozen om de kunstgrasvezel er uit te zeven. De hoeveelheid te storten materiaal is daardoor teruggebracht naar ca. 10 ton.

*Hoeveelheid: ca. 1850 m³

*Tijdsduur: ca. 5 dagen

*Machines: trommelzeef, laadschop