Project Terneuzen

Project Terneuzen

Project Terneuzen Zeven baggerspecie. Gerijpte baggerspecie is ontdaan van afval en puin. Nadat de bagerspecie is gerijpt is deze uitstekend geschikt voor hergebruik, mits het ondaan is van bodemvreemde materialen. Dit project is uitgevoerd door Kloosterman Kapelle....
Zeefwerk Goes

Zeefwerk Goes

Zeefwerk Goes Het zeven van ontgraven grond. De grond is ontdaan van puin, zodat deze op locatie kan worden hergebruikt. Tevens is het vrijgekomen puin afgevoerd naar een erkende verwerker. *Hoeveelheid: ca. 4500 m³ *Afvoer puin: ca. 1700 Ton *Tijdsduur: ca. 8 dagen...